این مقاله در شماره ۱۷ نشریه گامرون به تاریخ دوشنبه ۱۶ خرداد ۸۴ قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری چاپ گردید .

سهم هرمزگانیها در حاکمیت ملی


استان هرمزگان با جمعيت تقريبي يك ميليون و سيصد هزار نفري دو درصد كل جمعيت كشور را تشكيل مي دهد . اين بدان معناست كه هرمزگاني ها به نسبت جمعيت خود مي بايست از دو درصد سهام حاكميت نيز برخوردار باشند . از آنجا كه سهام حاكميت بين سه قوه مجريه ، مقننه و قضائيه تقسيم شده است ما در اين بحث فقط به سهام قوه مجريه مي پردازيم و بحث در مورد دو قوه ديگر را به زماني ديگر موكول مي كنيم . دستگاه اجرايي متشكل از يك رئيس جمهور ،هجده وازرتخانه ، تعدادي سازمان و ادارات كل زير مجموعه وزارت خانه ها و سازمان ها مي باشد . اين جمعيت دو درصدي ميزان سهم حاكميتي كه دارند علاوه بر مديريت كامل استاني شامل استانداري ، فرمانداري ها ، بخشداري ها و ادارات كل استان و سازمان هاي موجود استاني مي بايست تعدادي معاون وزير ( تعداد معاونين وزارت خانه ها ضربدر دو درصد ) و تعدادي سفير ( تعداد كل سفيران ضربدر دو درصد ) و تعدادي مديران شركت هاي دولتي ( تعداد كل مديران شركت هاي دولتي ضربدر دو درصد ) و غيره و غيره را در اختيار داشته باشند . با اين وصف مردم هرمزگان هنوز از سهام حاكميتي به مقدار ناچيزي برخوردارند و تنها سهم كوچكي از حق حاكميت كه خيلي كمتر از دو درصد است به آنان واگذار شده است . يكي از اشكالات به خاطر آن است كه مردم هرمزگان هيچ گاه از نامزدهاي رياست جمهوري نخواستند كه حق واقعي حاكميت آنها را رعايت نمايد و اغلب نامزدهاي رياست جمهوري با آراي مردم اين استان توانستند به كرسي رياست جمهوري برسند بدون آنكه هرمزگاني ها را از حقوق كامل حاكميت ( حداقل در دستگاه اجرايي ) برخوردار نمايند . به عنوان مثال آقاي سيد محمد خاتمي بالاترين درصد آراي خود را در هرمزگان بدست مي آورد در حالي كه در همين دوره هشت ساله وي شاهد كاهش حق حاكميت مردم هرمزگان در دستگاه اجرايي هستيم
. به نظر مي رسد مردم هرمزگان بايد چاره انديشي كنند و بدون دخالت احساسات زودگذر و هجوم موج تبليغات نامزدهاي رياست جمهوري با تعقل نسبت به اين مسئله برخورد كنند . براي اولين بار لازم است نامزدهاي رياست جمهوري در يك طرف ميز مذاكره و مردم هرمزگان در طرف ديگر ميز قرار بگيرند . بايد قول بگيرند كه رئيس جمهور منتخب حق دو درصدي حاكميت آنان را محترم مي دارد و به عنوان رئيس دستگاه اجرائي تعهد و تضمين لازم را بدهد . مطبوعات استان هم بايد كار اطلاع رساني را انجام دهند. حال كجاست نامزدي از نامزدهاي رياست جمهوري كه وعده كند و به آن پايبند باشد تا گامرون هم صدا با مردم هرمزگان از وي حمايت نمايد . اگر هم آقايان هيچ يك حاضر نيستند پاي اين قولنامه را امضاء نمايند چه انتظاري دارند كه مردم به انها راي دهند . البته كه معني اين سخن راي ندادن نيست ، بلكه مردم ميتوانند ضمن حضور گسترده خود انتخاب نهمي به نام راي سفيد را وارد صندوقها كنند
. امروز همه مناسبات بر اساس منافع متقابل شكل مي گيرد و مردم هرمزگان هم از اين قاعده مستثني نيستند . تا كي مي خواهيد بگوئيد كه ما متخصص نداريم ، ما نخبه نداريم ، ما تحصيلكرده نداريم ، ما همه چيز داريم اما هيچگاه به طور جدي در اين بازي شركت داده نشديم ، ما را تا پاي صندوق هاي راي خواسته ايد نه بيشتر ، اما اين دوره متفاوت از دوره هاي گذشته است ، تاريخ هرمزگان به لطف الهي در حال ورق خوردن است ، مردم هرمزگان آگاه تر شده اند ،عقلانيت مردم به احساسات آنها غلبه كرده است و مي خواهند بدانند كه از راي دادن به اقاي فلان شخص چه عايدشان خواهد شد . ما از نامزدهاي رياست جمهوري نمي خواهيم به كلي گويي بپردازند كه بس گوشهايمان از اين سخنان بسيار شنيده است . از آنها نمي خواهيم كه براي ما جاده و آب و نان فراهم كنند ، بلكه از آنها مي خواهيم كه حق دو درصدي حاكميت ملي را به خودمان تفويض كنند كه در آن صورت هم جاده داريم و هم آب و نان مان حاضر خواهد بود . اين را هم متذكر مي شويم كه مبادا به اميد سود وارد اين بازي پرخطر شويد كه دنيا محل عمل و مكافات است . اين طور نيست كه وعده اي بدهيد و آن را فراموش كنيد . خلف وعده در تمام اديان الهي مردود شمرده شده است خصوصا در دين مبين اسلام . اگر شما فكر مي كنيد كه تيم تبليغاتي شما كار را بر شما آسان خواهد كرد سخت در اشتباهيد ، البته در گذشته بوده اند كساني كه به بهايي اندك و براي شخص خود و اشخاصي پيرامون خود امتيازاتي گرفته و آراي استان را به سمت و سوئي هدايت كرده اند ، اما امروز ديگر حناي آنان رنگ باخته است . مطالبات مردم استان هرمزگان روي هم انباشته شده است . بي كاري و فقر و بدبختي پشت جوانان اين مرز و بوم را خم كرده و دختران و پسران جوان با حسرت تمام در آرزوي تشكيل خانواده ناكام مانده اند . آقايان محترم ، نامزدهاي رياست جمهوري ،آيا از عهده اين همه مسئوليت بر خواهيد آمد ؟ اگر پاسخ شما منفي
است كه راه برگشت باز است و اگر پاسخ شما مثبت است ، بسم الله
.گامرون براي اين مذاكره آماده است

+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 13:28  توسط علی تیماس  |